साझेदारी अन्तर्गत विद्यमान नगर शासन मुद्दाहरूको पहिचान गर्ने एजेण्डासहित कार्यान्वयन साझेदार संस्था कमिटेडले १८ र १९ डिसेम्बर, सन् २०१७ मा मेयर, उपमेयर तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित ११ साझेदार नगरपालिकाहरूबीच दुई दिने साझा सम्वादको आयोजना गर्यो । उक्त साझा सम्वादमा अन्य वरिष्ठ नगरपालिका अधिकारीहरू, शासन सल्लाहकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरू पनि सहभागी थिए ।

  • नेपाल सङ्घीयतातर्फ लाग्दै गर्दाका प्रारम्भिक दिनमा नगरपालिकाहरूको उपलब्धि तथा विफलता,
  • आउँदा दिनका लागि प्राथमिकता सहितका कार्यक्षेत्र,
  • नगरपालिकाहरूले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता र चुनौतीहरू र
  • ती आवश्यकताहरू र चुनौतीहरूको सम्बोधनमा रहेका बाधा अडचनहरू ।
Related Post  नेपालका स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला प्रतिनिधिहरू: आवश्यकता तथा क्षमता मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक अध्ययन

Similar Posts